Huomioimme tämänhetkisen tilanteen käyttämällä sekä videoyhteydenpitoa että turvallisia henkilökohtaisia kohtaamisia.

Suunnittelulinja Finland Oy rekrytoi

Oikeanlaisilla rekrytoinneilla tukea rakennemuutoksiin

Liiketoiminnan, toimialan ja asiakkuuksien muuttuessa ja kehittyessä myös yritysten on mukauduttava tuleviin haasteisiin. Usein tämä tarkoittaa henkilömuutoksia.

Rakennemuutokset voi nähdä mahdollisuutena kehittää omaa liiketoimintaa siten, että se vastaa paremmin toimialan tai asiakaskunnan vaatimuksia, ja tuoda yritykseen sellaista osaamista, joka tukee yrityksen tulevaisuuden visioita ja vie toimintaa oikeaan suuntaan. Keskeisessä asemassa onkin sopivien henkilöiden löytäminen, joten rekrytoinnissa kannattaa turvautua asiantuntevan kumppanin apuun.

Suunnittelulinja Finland Oy on turkulainen rakennusalan yritys, joka aloitti toimintansa vuonna 1992. Sen liiketoimintakonsepti perustuu samasta yrityksestä saatavaan kokonaisvaltaiseen suunnittelukokonaisuuteen: Suunnittelulinja tekee niin arkkitehti-, rakenne-, LVIA- kuin sähkösuunnitelmiakin. Lähiaikoina yritys on kehittänyt toimintaansa dynaamisempaan suuntaan, mikä on puolestaan johtanut rekrytointitarpeisiin. ”Tavoitteenamme on varmistaa Suunnittelulinjan asema keskisuurena ja ketteränä toimijana markkinoilla”, kertoo Suunnittelulinjan uusi toimitusjohtaja Riku Wuokko (kuvassa).

Tämän pohjalta kartoitimme tilanteen yhdessä Suunnittelulinjan kanssa, ja avasimme haettavaksi kolme rakennusalan suunnittelijan paikkaa: LVI-, sähkö- ja rakennesuunnittelijan paikat. Suunnittelulinjan vahvuus on, että suhdanneherkästä alasta huolimatta yritys pystyy tarjoamaan moniin muihin toimijoihin verrattuna tasaisemman ja vakiintuneemman työvirran, ja lisäksi työilmapiiri on mukava ja asiallinen.

Jos sinunkin yrityksesi tarvitsee asiantuntevaa rekrytointiapua muutostilanteissa, ota meihin rohkeasti yhteyttä.

Share This