Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on suunnata koko henkilöstön huomio ja tekeminen niihin oleellisiin asioihin, joiden kautta yrityksen toiminnan tulos kehittyy. Saavutetut tulokset näkyvät yksikön menestyksessä, jokaisen palkassa ja henkilöstön motivaation lisääntymisenä. Tarjoamme projektiluonteisesti läpiviedyn ja aidosti tulokseen perustuvan tulospalkkiojärjestelmän käyttöönoton avaimet käteen -periaatteella.

Mikä tulospalkkiojärjestelmä?

  1. Täydentävä palkkausjärjestelmä.
  2. Seuranta- ja informaatiojärjestelmä, jolla viestitään henkilöstölle, miten asiat kehittyvät ja mitä pitää saada aikaan.
  3. Yrityksen tavoitteisiin perustuva järjestelmä, jossa palkkiota maksetaan kunkin yksikön tai osaston menestystekijöiden sekä tuloksen kehittymisen perusteella.
  4. Sekä henkilöstölle että yritykselle kannattava järjestelmä, joka motivoi entistä parempiin suorituksiin ja yhteistyöhön.
  5. Yrityslähtöisesti muunneltavissa oleva järjestelmä, jonka kehittämiseen kannattaa ottaa mukaan useita henkilöitä.

Omatoiminen tuottavuustyö vaatii aktiivista otetta koko avainhenkilöryhmältä sekä asiaan motivoitunutta henkilöstöä koko prosessin matkalla. Oman työpanoksen vaikutuksen näkeminen kannustaa kaikkia kehittämään yrityksen toimintaa.

Yhdessä oikein rakennettu järjestelmä toimii jopa vuosikymmeniä huomioiden yritysympäristössä tapahtuvat muutokset.

Tutustu tulospalkkioon tarkemmin videolla

Pidemmän kaavan mukaan (kesto 1:35)

Lyhyesti (kesto 0:20)

Tulospalkkion suunnittelu ja käyttöönotto

Tulospalkkiojärjestelmän rakentamista varten nimetään työryhmä, jossa on edustajia kaikista organisaatiotasoista. Työryhmän koko tulee pitää kuitenkin maltillisena, jotta työskentely on tehokasta. Työryhmässä on yleensä kaksi työntekijää, yksi toimihenkilö, talousasiantuntija ja johdon edustaja. Ryhmässä on oltava myös riittävä edustus omistajista. Mittareiden valinta ja niiden mitoittaminen (nykytaso ja tavoitetaso) tehdään yksikön lähtötilanne huomioiden.

Käyttöönotto toteutetaan projektiluontoisesti yleensä 3–6 kuukauden aikana, ja siihen sisältyy 5–10 projektipalaveria.

Muutokset herättävät aina tunteita, ja asiantuntemus ja kokemus ovat tärkeitä. Siksi ulkopuolisen asiantuntijan käyttö muutoksessa on suotavaa.