Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on suunnata koko henkilöstön huomio ja tekeminen niihin oleellisiin asioihin, joiden kautta yrityksen toiminnan tulos kehittyy. Saavutetut tulokset näkyvät yksikön menestyksessä, jokaisen palkassa ja henkilöstön motivaation lisääntymisenä. Tarjoamme projektiluonteisesti läpiviedyn ja aidosti tulokseen perustuvan tulospalkkiojärjestelmän käyttöönoton avaimet käteen -periaatteella.

Mikä tulospalkkiojärjestelmä?

 1. Täydentävä palkkausjärjestelmä.
 2. Seuranta- ja informaatiojärjestelmä, jolla viestitään henkilöstölle, miten asiat kehittyvät ja mitä pitää saada aikaan.
 3. Yrityksen tavoitteisiin perustuva järjestelmä, jossa palkkiota maksetaan kunkin yksikön tai osaston menestystekijöiden sekä tuloksen kehittymisen perusteella.
 4. Sekä henkilöstölle että yritykselle kannattava järjestelmä, joka motivoi entistä parempiin suorituksiin ja yhteistyöhön.
 5. Yrityslähtöisesti muunneltavissa oleva järjestelmä, jonka kehittämiseen kannattaa ottaa mukaan useita henkilöitä.

Tutustu tulospalkkioon videolla

Tavoitteiden asettaminen

Tulospalkkiojärjestelmät rakennetaan yleisimmin seuraavien tavoitteiden perusteella:

 • kannattavuustavoitteet
 • tehokkuustavoitteet
 • laadulliset tavoitteet
 • fiilistavoitteet

Palkkio ja tavoitteet voivat perustua esimerkiksi:

 • yhtiön tuloksiin
 • tiimin tai ryhmän tuloksiin
 • henkilökohtaiseen osaamiseen

Tulosten mittaaminen

Tulospalkkiomittareiden on oltava yksinkertaisia ja helppoja tunnuslukuja, jotka ovat helposti havaittavia ja mitattavia. Mittareita on yleensä 4–5 kappaletta. Ne voidaan jakaa esimerkiksi seuraavasti:

Business-mittari

Asiakaslähtöinen mittari

Sisäinen tehokkuus

Fiilismittari

Suunnittelu ja käyttöönotto

Tulospalkkiojärjestelmän rakentamista varten nimetään työryhmä, jossa on edustajia kaikista organisaatiotasoista. Työryhmän koko tulee pitää kuitenkin maltillisena, jotta työskentely on tehokasta. Työryhmässä on yleensä kaksi työntekijää, yksi toimihenkilö, talousasiantuntija ja johdon edustaja. Ryhmässä on oltava myös riittävä edustus omistajista. Mittareiden valinta ja niiden mitoittaminen (nykytaso ja tavoitetaso) tehdään yksikön lähtötilanne huomioiden.

Käyttöönotto toteutetaan projektiluontoisesti yleensä 3–6 kuukauden aikana, ja siihen sisältyy noin 5–10 projektipalaveria.

Muutokset herättävät aina tunteita, ja asiantuntemus ja kokemus ovat tärkeitä. Siksi ulkopuolisen asiantuntijan käyttö muutoksessa on suotavaa.

Uskon, että tämän projektin avulla tulemme kasvamaan tuloksellisesti ja pystymme tehostamaan toimintojamme taloudellisesta näkökulmasta.

Arttu Arojoki, Sivustamo Oy

Jätä yhteydenottopyyntö

 • Kirjoita puhelinnumero muodossa +358501231234

Kysy lisätietoja tai pyydä alustava tarjous

Tommi Larikka
Toimitusjohtaja, yrittäjä
Puh. 010 2306 521
tommi.larikka@henkilostotalo.fi