Luotettavat henkilöarvioinnit rekrytoinnin tueksi

Kauttamme on mahdollista tilata nopeasti, joustavasti ja räätälöidysti toteutettavat henkilöarvioinnit, joiden päätavoitteena on kartoittaa työnhakutilanteessa hakijan ja kunkin tehtävän yhteensopivuus. Psykologin tekemästä arvioinnista hyötyy sekä toimeksiantaja että hakija: toimeksiantaja saa eväitä tehtävään valitun henkilön ohjaamiseen ja tukemiseen ja hakija puolestaan arvioinnin tuloksien pohjalta työkaluja ammatilliseen kehittymiseen.

Hinnoittelumallit

Henkilöarviointien laajuus ja hinnoittelu määritellään lopullisesti aina tapauskohtaisesti.

S – Kartoittava lyhytarvio 250 € / hlö

Lyhyt tutkimus. Karsiva testi haastatteluun kutsuttaessa, voidaan hyödyntää myöhemmin osana laajempaa tutkimusta.

M – Toimihenkilötason testaus 750 € / hlö

Laajempi tutkimus, johon voidaan liittää lyhytarvion lisäksi psykologin haastattelu. Arvioidaan henkilökohtaiset vahvuudet ja kehityskohteet. Työntekijän kompetenssi työtehtävään on pääosassa.

L – Asiantuntija- ja esimiestason testaus
1 000 € / hlö

Tämä on asiantuntija- ja esimiestasolle soveltuva tutkimus. Sisältää perusteellisen testauksen, jossa laaja haastattelu ja useita testejä. Tämä on laaja-alainen soveltuvuusarviointi vaativaan tehtävään. Simuloidaan stressaavia työtilanteita ja mitataan tieteellisin keinoin henkilön suorituskykyä näissä.

XL – Johtotason testaus alk. 1 250 € / hlö

Tämä on hyvin laaja-alainen tutkimus. Otetaan perusteellisesti selvää henkilön resursseista ja kehityskohteista. Sisältää kaiken aiemmin mainitun.

Arviointimenetelmät

Käytämme mm. seuraavia arviointimenetelmiä: