HR-palvelut – yrityksesi ulkoistettu henkilöstöosasto

Henkilöstötalon HR-palvelut ovat suunniteltu auttamaan asiakkaitamme työnantajana erilaisissa tilanteissa. Henkilöstötalo on on erittäin kokenut HR-palveluiden alalla ja pystymme lupaamaan, että toimitamme ne sinulle ensiluokkaisina, mitä tulee lakiin, sopimuksiin sekä organisaation jalkauttamiseen.

 

Työntekijöiden koulutus

Suomen Henkilöstötalo tarjoaa koko ajan lisääntyvän määrän koulutusvaihtoehtoja itse toteutettuna sekä verkoston kautta tuotettuna. Koulutusvalmiuteemme kuuluvat räätälöidyt myynnin-, organisaation muutostilanteiden- sekä työnohjauksen koulutukset. Standardin mukaisia koulutuksimme ovat mm. työturva-, tieturva-, hygienapassi- sekä trukinajokoulutukset.

Työoikeudelliset palvelut

Suomessa on lähes kaksisataa työehtosopimusta, jotka ovat sisällöltään laajoja ja monimutkaisia. Suomessa on on yksi EU:n tiukimmista ja kattavimmista työlainsäädännöistä ja työorganisaatioissa on lukematon määrä tilanteita, jotka ovat eri tavoin sidoksissa lakiin ja yleissitovaan sopimuskantaan. Säädäntöjen ja sopimusten mukaan toimiminen säästää usein huomattavia summia rahaa sekä aikaa. Henkilöstötalo pystyy tuottamaan sinulle kaikki työoikeuden palvelut suunnittelusta toteutukseen.

Muutosturva ja sopeuttamispalvelut

Yhtiö on syytä rakentaa niin joustavaksi kuin mahdollista, myös työvoimaresurssien kannalta. Jousto on kuitenkin mahdollinen vain vaihtelevissa määrin ja joudutaan tekemään ratkaisuja jotka altistavat YT-, lomautus-, irtisanomis- tai uudellenjärjestelytilanteille. Ratkaisuja on tehtävä ja Henkilöstötalo takaa että ne tehdään asiantuntemuksella ja huolellisuudella, joka palvelee yhtiön etua. Ota meihin hyvissä ajoin yhteyttä kun tilanne on lähestymässä muutostarvetta, kokemuksemme ja erittäin vankka työlainsäädännön osaamisemme antaa teille työrauhan sekä oikean ja budjetoitavan menettelyn.

 

Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstötilinpäätös

Henkilöstöä pitää hoitaa, oikeudenmukaisesti ja tuloksekkaasti. Onnistuneen henkilöstöpolitiikan takana ovat yhdenmukaiset ja selkeät ohjeistukset, palautejärjestelmät, säännöstö, kannustinjärjestelmät, työnjako, prosessien ymmärrys jne. Henkilöstötalolla on kokemusta useista pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstöpolitiikoista ja niiden laadinnasta. Henkilöstöpolitiikan kuntoon laittaminen vaatii täsmällisyyttä, suunnitelmallisuutta sekä myös aikaa ja on lähes poikkeuksetta taloudellisesti mitattava ja kannattava investointi.

Henkilöstötilinpäätös on vuosikertomuksessa tai virallisen tilinpäätöksen ulkopuolella julkaistava raportti, joka sisältää yksityiskohtaista tietoa yrityksen henkilöstöpotentiaalista. Henkilöstötilinpäätöksessä on kolme osaa: henkilöstötulolaskelma, henkilöstötase ja henkilöstökertomus. Henkilöstötuloslaskelma erittelee työntekijöihin liittyvät kustannuserät. Henkilöstötaseeseen kirjataan henkilöstömenot, joilta odotetaan tuottoa useamman tilikauden ajalta. Henkilöstökertomuksessa raportoidaan em. dokumenttien henkilöstöerien taustat ja laskentaperiaatteet, rakenteellinen informaation yrityksen työntekijöistä (ikä, koulutus, jne.), henkilöstötunnusluvut ja esim. työilmapiirimittausten tulokset. Nämäkin palvelut saat Henkilöstötalolta.