Videohaastattelu rekrytoinnin työkaluna

Videohaastattelu on nopeasti muodostunut rekrytoijan jokapäiväiseksi työkaluksi. Eikä syyttä. Se tarjoaa hakijalle mahdollisuuden antaa itsestään paremman kuvan ja helpottaa hakuprosessia, kun ei tarvitse matkustaa erikseen haastatteluun. Lisäksi se parantaa rekrytoinnin laatua, kun lyhyemmässä ajassa voidaan käydä läpi entistä laadukkaampia hakemuksia.

Videohaastatteluja on kahdenlaisia

1) Esinauhoitettuihin kysymyksiin vastaaminen

Tässä menetelmässä käytetään erillistä sovellusta, jossa haastateltavalle kysymykset esitetään videolla, johon hän vastaa videonauhoituksella. Tällaiseen videohaastatteluun voi vastata missä vain ja melkein millä tahansa laitteella, jonka ominaisuuksiin kuuluu kamera (puhelin, tabletti tai tietokone).

2) Live-haastattelut rekrytoijan kanssa

Live-haastattelussa luodaan videoneuvottelu ennalta sovittuun aikaan rekrytoijan kanssa. Tällöin haastattelu noudattaa samaa kaavaa kuin face-to-face-haastattelussa, mutta osallistujien ei tarvitse olla läsnä samassa tilassa. Yleensä rekrytoija hoitaa oman osuutensa työpisteeltään ja haastateltava itse parhaaksi katsomassaan tilassa.

Videohaastattelun edut rekrytoinnissa

Perinteisiin puhelinhaastatteluihin verrattuna se on suorastaan ylivertainen. Paikan päällä tehtävään haastatteluun verrattuna se taas tuo helpotusta sillä, että hakijan ei tarvitse matkustaa paikalle.

  • Ennalta nauhoitettujen haastattelujen läpikäynti on nopeaa ja antaa selkeämmän kuvan työnhakijoista.
  • Samassa ajassa voidaan suorittaa useampia live-videohaastatteluja kuin kasvokkain tehtäviä haastatteluja.

Videohaastattelut ovat vakiintuneet osaksi Henkilöstötalon rekrytointiprosessia, eikä asiakkaidemme tarvitse maksaa siitä mitään ylimääräistä. Kysy rohkeasti lisää!

Miia Sinkko

Researcher, markkinointi, <br />010 2306 528 <br /> <a href="mailto:miia.sinkko@henkilostotalo.fi">miia.sinkko@henkilostotalo.fi</a>