Usein kysytyt kysymykset

Tältä sivulta löydät vastauksia tavallisimpiin Henkilöstötalon kautta solmittuja työsuhteita koskeviin kysymyksiin.

Kuka on työnantajani?

Suomen Henkilöstötalo -konserni paikallisine alueyhtiöineen on työantajasi ja vastaa kaikista lakisääteisistä työnantajavelvoitteista. Kaikki työsuhteeseen liittyvät asiat, etenkin palkka-asiat, hoidetaan Suomen Henkilöstötalon kanssa.

Kuka perehdyttää minut työtehtäviini?

Työturvallisuuslain mukaisesti asiakasyrityksen on erityisesti huolehdittava työntekijän perehdyttämisestä työhön ja työpaikan olosuhteisiin, työsuojelutoimenpiteisiin sekä tarvittaessa työsuojelun yhteistoimintaa ja tiedottamista sekä työterveyshuoltoa koskeviin järjestelyihin.

Keneen voin olla yhteydessä palkkaan liittyvissä asioissa?

Palkkahallintomme sähköpostiosoite on palkkahallinto@henkilostotalo.fi. Osoitteesta saat tarvittaessa palkkatodistukset ja muut palkkoihin liittyvät selvitykset sekä kirjallisen vastauksen muihin palkanmaksuun liittyviin seikkoihin. Vaihtoehtoisesti tavoitat palkanlaskijamme numerosta 010 2306 508.

Miten työtapaturmatilanteissa pitää toimia?

Työtapaturma on tahaton ja äkillinen, odottamaton ja ulkoapäin tuleva. Työtapaturma voi olla myös vamma, joka on syntynyt lyhyenä, enintään yhden vuorokauden pituisena aikana. Työtapaturmaksi luetaan vahingot, jotka sattuvat työssä, työmatkalla tai työnjohdon osoittamalla työasioiden hoitomatkalla.

Työtapaturman sattuessa ota välittömästi yhteyttä Suomen Henkilöstötalon vaihteeseen tai omaan yhteyshenkilöösi ja hankkiudu saamiesi ohjeiden mukaisesti lääkäriin.

Mikäli työtapaturma tapahtuu virka-ajan ulkopuolella (illalla tai vkl:na), hakeudu hoitoon ja laita omalle yhteyshenkilöllesi tieto tekstiviestillä 010-alkuiseen numeroon, niin otamme sinuun yhteyden mahdollisimman pian.

Miten toimin, jos työpaikan työturvallisuudessa on puutteita?

Haluamme olla varmoja siitä, että juuri sinulla on työskennellessäsi turvallinen työympäristö. Mikäli huomaat puutteita työturvallisuudessa, käy täyttämässä arviointilomake osoitteessa henkilostotalo.fi/tyoturvallisuus.

Miten toimin, jos sairastun enkä voi mennä töihin?

Jos sairastut, ota välittömästi yhteyttä Suomen Henkilöstötalon vaihteeseen tai omaan yhteyshenkilöösi. Ilman meidän lupaa et voi hakeutua hoitoon. Saat meiltä tarkemmat ohjeet hoitajalle tai lääkäriin hakeutumisesta. Muista myös ilmoittaa sairastumisesta asiakasyritykselle.  Virka-ajan ulkopuolella (illat ja vkl:t) laita omalle yhteyshenkilöllesi tieto tekstiviestillä 010-alkuiseen numeroon, niin otamme sinuun yhteyden mahdollisimman pian. Vaihteen puhelinnumero: 010 2306 500

Miten ruoka- ja kahvitauot määräytyvät?

Ruoka- ja kahvitauoille mennään aina asiakasyrityksen työnjohdon antamien ohjeiden mukaisesti, ei koskaan ilman lupaa tai ilmoitusta. Työvuorojen aikana tapahtuviin taukoihin liittyvät säännöt ja ohjeistukset ovat aina asiakaskohtaisia, ja ne selviävät yleensä perehdytyksen yhteydessä. Kysy, jos olet asiasta epävarma.

Kuka vastaa työvaatteista ja varusteista?

Suomen Henkilöstötalo antaa kuittausta vastaan lainaan tarvittavat työvaatteet sekä varusteet, ellei asiakasyrityksen kanssa ole muuta sovittu. Nämä on palautettava mahdollisimman pian työsuhteen päättymisen jälkeen, ellei lunastuksesta ole erikseen sovittu.

Miten toimin, kun työsuhteeni päättyy?

Työsuhteesi päättyy sovitun määräajan tai asiakastilauksen päättyessä. Mikäli et halua siirtyä Suomen Henkilöstötalon muiden asiakasyritysten toimeksiantoihin, ilmoita viimeisen tunti-ilmoituksen palauttamisen yhteydessä, että haluat työtodistuksen ja verokortin.