Suomen Henkilöstötalo enemmistöosakkaaksi Suomen Senioriammattilaiset Oy:ssä

Tiedote 15.1.2019

Suomen Henkilöstötalo on vuodenvaihteessa (2018–2019) hankkinut enemmistöosakkuuden Suomen Senioriammattilaiset Oy:n osakekannasta.

Suomen Henkilöstötalo on koko Suomen alueella toimiva vuonna 2008 perustettu rekrytointialan asiantuntijayritys, joka palvelee sekä työnantajia että työnhakijoita.

Suomen Senioriammattilaiset on vuonna 2017 perustettu alun perin Turun alueella toimiva senioreiden ja eläköityneiden henkilöiden työnvälitysyritys.

Tulevina vuosina Suomen työelämästä katoaa mittaamaton määrä tietoa ja ammattitaitoa isojen ikäluokkien eläköityessä. Heidän joukossaan on tuhansia työelämää monelta eri kantilta nähneitä senioritason asiantuntijoita, jotka yhä haluaisivat työskennellä esimerkiksi osa-aikaisesti tai projektinomaisesti. Eläkkeelle jäävä väestö on myös työkykyisempää kuin aiemmin.

”Näemme ikääntyvän väestön olevan valtava potentiaali suomalaiselle työelämälle. Aiomme tarjota heille mielekästä työtä helpolla ja joustavalla tavalla. Haluamme herätellä myös yrityksiä senioriasiantuntijoiden hyödyntämisestä”, luonnehtii Suomen Henkilöstötalon toimitusjohtaja Tommi Larikka.

”On todella hienoa, että Senioriammattilaiset saavat vastuullisen ja osaavan omistajan. Uskon vahvasti uuden omistajan saavan aktiiviset senioritason tekijät liikkeelle ja aktivoitumaan takaisin työelämään”, kertoo Suomen Senioriammattilaiset Oy:n perustaja Janne Lehtimäki.

”Toimiessamme työelämän näköalapaikalla tunnemme vastuuta yleisestä työmarkkinatilanteesta ja haluamme olla yhteiskunnallisesti vaikuttamassa siihen, että kaikki potentiaalinen työvoima ja työtarve kohtaisivat aidosti. Haluamme tällaisilla uusilla ratkaisuilla ja palveluilla olla tukemassa niin yrityksiä kuin työnhakijoita”, kertoo Suomen Henkilöstötalon rekrytointipäällikkö Terhi Wallenius.

Suomen Henkilöstötalo ja Suomen Senioriammattilaiset haluavat olla tarjoamassa suomalaisten yrittäjien avuksi vahvan ammattitaidon ja näkemyksen omalta alaltaan omaavia henkilöitä niin osa-aikaisiksi, projektiluontoisiksi työntekijöiksi kuin esimerkiksi koulutuspäivien puhujiksi. Vanhan ajatusmallin kokonaan eläköityneestä henkilöstä keinutuolissaan saisi täten jo unohtaa ja ajatella senioreita yhä ajoittaisina työvoimapotentiaaleina. Haluamme olla mukana tässä muutosajatuksessa ja tuoda potentiaalin yritysten käyttöön.

Vasemmalta oikealle Janne Lehtimäki ja Hanna Nieminen (Suomen Senioriammattilaiset), Terhi Wallenius ja Tommi Larikka (Suomen Henkilöstötalo)

Senioreiden osaamista hyödyntämällä on mahdollista auttaa niin nuoria kuin vanhoja yrityksiä menestymään. Samalla pehmennetään vanhuuseläkkeelle siirtymiseen liittyvää muutosta ja tarjotaan mahdollisuus omaehtoiseen työn tekemiseen eläkeläisen omat lähtökohdat ja toiveet huomioiden.

Eläkettä voi tämän hetkisen mallin mukaan kartuttaa työstä noin viisi vuotta vanhuuseläkeiän jälkeenkin. Myös yläikärajan jälkeen voi työskennellä eläkkeen rinnalla, mutta siitä ei enää kerry uutta eläkemuodostumaa.

Info-tilaisuudet senioreille aloitetaan aluksi Turun alueella alkuvuodesta 2019.

Lisätiedot:

http://www.senioriammattilaiset.fi/
https://henkilostotalo.fi/

Seuraa Facebookissa

https://www.facebook.com/Senioriammattilaiset/
https://www.facebook.com/suomenhenkilostotalo/

Seuraa LinkedInissä

https://www.linkedin.com/company/suomen-senioriammattilaiset/
https://www.linkedin.com/company/suomen-henkilostotalo/

Lisätietoja / sopimus- ja työntekijätiedustelut:

Tommi Larikka
Toimitusjohtaja, Suomen Henkilöstötalo
010 230 6591, tommi@senioriammattilaiset.fi

Janne Lehtimäki

Perustaja/osakas, Suomen Senioriammattilaiset
010 230 6593, janne@senioriammattilaiset.fi

Senioreiden työnhaun yhteydenotot:

Terhi Wallenius
Rekrytointipäällikkö, Suomen Henkilöstötalo
010 230 6592, terhi@senioriammattilaiset.fi