Kokenutta ja asiantuntevaa työvoimaa

Tulevina vuosina Suomen työelämästä katoaa mittaamaton määrä tietoa ja ammattitaitoa isojen ikäluokkien jäädessä vanhuuseläkkeelle. Suomen Senioriammattilaiset Oy syntyi vuonna 2017 ideasta tarjota eläkkeelle jääneille ammattilaisille ja asiantuntijoille väylä jakaa osaamistaan yhä yrityselämän hyödyksi. Senioriammattilaiset ovat oman alansa ammattilaisia, joiden tietotaito on karttunut pitkän työuran tuloksena.

Suomen Henkilöstötalo vetoapuun senioreiden työllistämisessä

Suomen Henkilöstötalo on vuodenvaihteessa (2018–2019) hankkinut enemmistöosakkuuden Suomen Senioriammattilaiset Oy:n osakekannasta.

”Näemme ikääntyvän väestön olevan valtava potentiaali suomalaiselle työelämälle. Aiomme tarjota heille mielekästä työtä helposti ja joustavasti. Haluamme herätellä myös yrityksiä senioriasiantuntijoiden hyödyntämisestä.”

Tommi Larikka
Toimitusjohtaja, Suomen Henkilöstötalo

”Toimiessamme työelämän näköalapaikalla tunnemme vastuuta yleisestä työmarkkinatilanteesta ja haluamme olla yhteiskunnallisesti vaikuttamassa siihen, että kaikki potentiaalinen työvoima ja työtarve kohtaisivat aidosti. Haluamme tällaisilla uusilla ratkaisuilla ja palveluilla olla tukemassa niin yrityksiä kuin työnhakijoita.”

Terhi Wallenius
Rekrytointipäällikkö, Suomen Henkilöstötalo

Joustavaa työntekoa

Suomen Henkilöstötalo ja Suomen Senioriammattilaiset haluavat olla tarjoamassa suomalaisten yrittäjien avuksi vahvan ammattitaidon ja näkemyksen omalta alaltaan omaavia henkilöitä niin osa-aikaisiksi, projektiluontoisiksi työntekijöiksi kuin esimerkiksi koulutuspäivien puhujiksi.

Vanhan ajatusmallin kokonaan eläköityneestä henkilöstä keinutuolissaan saisi täten jo unohtaa ja ajatella senioreita yhä ajoittaisina työvoimapotentiaaleina. Haluamme olla mukana tässä muutosajatuksessa ja tuoda potentiaalin yritysten käyttöön.

Senioreiden osaamista hyödyntämällä on mahdollista auttaa niin nuoria kuin vanhoja yrityksiä menestymään. Samalla pehmennetään vanhuuseläkkeelle siirtymiseen liittyvää muutosta ja tarjotaan mahdollisuus omaehtoiseen työn tekemiseen eläkeläisen omat lähtökohdat ja toiveet huomioiden.

Eläkettä voi tämän hetkisen mallin mukaan kartuttaa työstä noin viisi vuotta vanhuuseläkeiän jälkeenkin. Myös yläikärajan jälkeen voi työskennellä eläkkeen rinnalla, mutta siitä ei enää kerry uutta eläkemuodostumaa.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Sopimus- ja työntekijätiedustelut

Tommi Larikka
Toimitusjohtaja, Suomen Henkilöstötalo
puh. 010 230 6591, tommi@senioriammattilaiset.fi

Senioreiden työnhaku

Terhi Wallenius
Rekrytointipäällikkö, Suomen Henkilöstötalo
puh. 010 230 6592, terhi@senioriammattilaiset.fi